"Nikt nie jest tak silny, aby nigdy nie potrzebował pomocy.
Nikt nie jest aż tak słaby, aby nie mógł pomóc drugiemu."

Szanowni Państwo,

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc dla mojej ukochanej córeczki Oli.
Ola ma 11 lat i cierpi na rzadką chorobę genetyczną,
jaką jest Zespół Angelmana oraz epilepsje. Zespół ten charakteryzuje się
głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
napadami padaczkowymi, łatwymi do sprowokowania wybuchami śmiechu,
brakiem mowy i dysmorfią twarzoczaszki.
Oleńka rehabilitowana jest od 1 roku życia. Obecnie chodzi
do szkoły specjalnej na zajęcia rewalidacyjne i cały czas jest
pod opieką rehabilitantów, a brak systematycznych ćwiczeń spowoduje
utrwalenie się przykurczów w stawach kolanowych oraz znacznego stopnia
skrzywienia kręgosłupa, co uniemożliwi jej samodzielne poruszanie się.

Zespół Angelmana to choroba, która daje szansę na powolny rozwój dziecka,
ale pod warunkiem systematycznej rehabilitacji. Państwa wsparcie
może w tym pomóc. Każda złotówka zebrana na koncie Fundacji
umożliwi Oli dalszą rehabilitację i naukę.

Z poważaniem
Marta Lewandowska